Koupí kteréhokoliv produktu, přispíváte na výrobu pro nevidomé.

Odstoupení od kupní smlouvy VZOR

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího nebo název firmy

IČ prodávajícího

Adresa prodávajícího

V ………………… dne ………

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Dobrý den,

dne…………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …………… uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………… Zboží jsem převzal dne ………… od pracovníka dopravní společnosti ……………………… Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

 

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

 

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ………………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

..............................................

(podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu